Rozál Csige
Rozál Csige
Az életkor bölcsességet, pozitív gondolatokat hoz magával és amikor kész vagy a változásra,  átértékeled az eddigi történéseket, a lelked mélyén tudod, hogy jó úton jársz!  Mindenből tanulva egy új élet tárul eléd! Meg kell látni és ragadni a lehetőségeket, fejleszteni önmagad, hinni és bizonyítani, hogy te értékes ember vagy és tudni, hogy sikerül! 😊 Azért születtél a földi élet eme szakaszába, hogy tanuljon a lélek és megújulva újra meg újra visszatérjen, szeretettel telve  boldogságot ígérjen és kérjen! 😊

Szeretném megosztani tapasztalataimat, érzéseimet, gondolataimat, tanácsaimat, receptjeimet, ihleteimet, melyek az élet bármely területén érnek, késztetve ezzel bárkit a pozitív szemléletre!! 😊
Bábelőadás
Olykor azon gondolkodom, hogy miként tudjak örömöt okozni neki, ki számomra a legdrágább kincs! Léna a szeretett unokám már nagycsoportos és szépen mond verset, énekel és magán költeményt előad.
Tovább

Megismertem a lelkem
Az élet második felében megszólít a lelked! Eddig is suttogott hozzád kedves és intő, figyelmeztető szavakat, de te hallgattál inkább az egódra, mintsem megfogadtad volna azokat! Érdekes felismerés ez, s ki tudja talán magadtól jössz rá avagy kérned kell hozzá segítséget.
Tovább

Remény a fiamnak!
Kell, mint ahogy a nap sugara a Földnek, úgy kell a remény az elveszett Léleknek! Nem tudhatom, hogy másnak a remény mit jelent, nekem az életet, a családot, s legfőképp, hogy magamhoz ölelhetem börtönbe zárt fiam!
Tovább

Újrakezdés
Havasi Balázs 10-dik jubileumi koncertjének hallgatása közben újra írni kezdtem! Ezen a fantasztikus eseményen 2019 decemberében részt vehettem, soha nem feledem! Elővettem a szinte pontosan két éve abba hagyott élettörténetem és felidézve a történteket, a folytatásba kezdtem!
Tovább

Gondterhelt várakozás!
A nyár szépségét elhalványító döntéshozatal újabb mérföldköve a családi megpróbáltatásoknak! Pontosan egy évvel ezelőtt az amúgy is lelkileg fájó szülinapon  sokkoló és megsemmisítő telefonhívást kaptunk gyermekünk felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan tettéről! Azt hiszem, hogy e szülinap fájdalma duplán megmarad fiam emlékezetében az öccse  tette miatt is!
Tovább

Lélekhang
E földi lét oly sok csodát ígért, ám az évek múltával a semmibe vész! Nem tudhatom! Nem tudhatom e tájék másnak mit jelent......Radnóti Miklós őszinte érzelmű, hazaszereteten alapuló csodás verse a Havasi Balázs által szerzett zenei művel egyesülve újra meg újra megszólaltatja lelkem hangjait! Magyarságomat büszkén vállalva, s történelmünk fájdalmait elképzelve , könyvekből és őseink szavából ismerve átérzem a korok szépségét, kemény munkáját a határokon, küzdelmét a várormokon! Gyermekkoromban hallott mesék szövevényes szálain futó történetek emlékei könnyeket csalnak szemembe, s felfedezni vélem minden rosszban-megtörésben a szeretet összefogó hatását, legyen az monarchia, köztársaság, szép Magyarország vagy csak egyszerűen A család! Nagy mérföldkövek övezik életem és sok nehézség, fájdalom jutott énnekem, ami mellé az Úr adott elég erőt elviselnem, s küzdelmeken túljutva folytathattam életem! Midőn azt gondolám, hogy ennél már rosszabb nem lehet, a sors fricskával közli tévedésemet! Ahogy nőttek nehézségeim, feladataim, úgy nőtt bennem a reménység, szeretet és hit! Nem tudhatom, de más sem tudhatja, hogy mi előtt áll Ő és jómagam, nem tudhatjuk mit tervez nekünk, illetve velünk a Mindenható, de azt tudom, hogy a szeretet erejével és imádsággal minden megoldható!!!! Lehet nem olyan és úgy lesz a folytatás földi utamon amit magamnak elképzelek, s gondolok, de hiszek az Úr kegyelmében, emberi bűneim és gyengeségeim megbocsájtásában, hiszek abban, hogy úgy lesz jó minden, ahogyan Ő akarja, s tervezi életutam!! Bízok benne és magamban, hogy testi-lelki feladataimhoz kapok elég erőt, kitartást, hitet, reményt és szeretetet, amivel visszakapom és összetartom a családom, akikért tanulva a történtekből mindent megteszek! Nem tudhatom! Nem tudhatom másnak az élet, s család mit jelent, nekem a család az életet, s az élet a családot, mit szeretettel óvok és Istenre bízva gondjaink, életünk, hozzá imádságba fordulva hálát adok jómagamért és őérettük! Áldott legyen az Úr és legyen meg az Ő akarata! Ámen!
Tovább

Tavasztündér
Az idő tova száll, mint rügyező fákról a kis madár! Múlté lesz hideg fuvallat és jégvirág, ébredezik téli álmából a táj. Napfény simogatja arcomat, kellemes melegével új erőt ad. 😊
Tovább

Küzdelem mindenek felett!

Elég!

Minden rosszból, fájdalomból, tehetetlenségből, aggodalomból! Elég most és mindörökké, elég!
Tovább

Szeretettel!🥰
Van orvosság az elbutítás, megfélemlítés és negatív életesemények ellen! Úgy hívják, hogy szeretet és minél több adandó belőle, hogy erőteljesen hassanak mindezek felett! 😊
Tovább

Remény egy reménytelen világban.
Rohanó, felgyorsuló világunkban rengeteg problémával küszködünk, s mostanság mindannyiunknak kijut belőle, nem úgy, mint a jóból! 🙄 Tudomásul kell vennünk, hogy ebbéli létünk nagyban befolyásolja a világ változása körülöttünk!
Tovább

Sötétben
Az elektromos áram hiánya napjainkban feltűnik minduntalan.🙁 Az időjárás és más egyéb okok miatt kényszerülünk nélkülözni életünkben az áramot!
Tovább

A KÁVÉ
A magyar szájhagyomány "fekete leves" kifejezés a 17. századból származik. Ugyanis szeretett hazánkban így terjedt el a kávé, miután egy váradi aga vendégeként Thököly Imre kuruc fejedelem megitta a kávét és ezt követően az isztambuli Héttorony börtönébe vetették!
Tovább

Akik az úton előttünk járnak!
Telnek, múlnak, sőt rohannak az évek, s mi előbb-utóbb elveszítjük őket! Amennyiben igazságos a sors hozzánk és volt szerencsénk ismerni őket, akkor először a dédszüleinket, majd nagyszüleinket, s kedves szüleinket! 😢
Tovább

A Gyógyító
Hiszem, hogy létezik, hogy léteznek Ők a gyógyítók, kik a csodát láttatják meg velünk! 🙂 Akik talán maguk sem tudják, hogy milyen erővel rendelkeznek, míg meg nem tapasztalják a remény létrejöttét, a csodát magukon vagy másokon!
Tovább

Világmegnemértés!
Úgy kezdődött, mint máskor és újfent! Mégis hihetetlen, hogy mennyi gondolat cikázik az elmében, melyet megvalósítani vagy  megérteni szándékozunk éppen!
Tovább

Terveim elvégeztettek!
Gondűző borocska mellett vígan illan életem, írta a költő egykor, s én eme vers soraival élve borozgatok, mert megérdemlem!☺ Ugyan ki gondolta volna még a reggeli pirkadat jegyében, hogy az est ily módon örvendez meg!
Tovább

Havasi Symphonic
Ahogyan az álmok teljesülnek!🙂 Az általam sokszor hangoztatott Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent című vers sorai azonosultak a Szülőföldem videó meghallgatása során! Ekkor szerettem bele Havasi Balázs művészetébe, amikor is megérintette lelkem a zenéje!😍
Tovább

Reménytelenség! 😒
Kilátástalanság, keserűség, boldogtalanság, minden ami fáj testileg-lelkileg, szomorú dallamokat hallgatva most ez az állapot jellemez! ☹ Furcsa teremtmény az ember, mindig az a rossz ami van és mindig valami más kell! 🤔 A beteg egészséges szeretni lenne, mondjuk ez evidens, hisz ki örül a fájdalomnak, főleg ha az állandósul és erősebb, mint valaha! Az alacsony magasra szeretne nőni avagy törni, ez esetleg a szakmájában vagy fejlődésében lehetséges! A duci, telt vagy mondhatnánk molett bizonyára csinos, szexi és vonzó álmaiban, ám ezért se biztos, hogy mindent tehet! A sovány plusz kilókért esedez, de hiába a jó étek, ha más okból nem lehetséges! A szegény gazdagságra vágyik, de talán a lehetőségei nem adottak vagy végesek és soha el nem éri azt! A nők többsége a rövid haj helyett hosszút szeretne, a hullámos egyenest, az egyenes göndört és bár ma már vannak technikák és módok, hogy ezen segítsen, de a lényegen nem változtat! A hajadon a sármos " hercegre " vágyik, a férjezett a magánynak szentelné napjait! Ki egyedüllétre van kárhoztatva bármi okból, nos az mit meg adna egy férfi jelenlétéért az életében! Aki házasságban él oly sok éve és már kihunyt a parázs, már akinél így indult a frigy, akinél unalmassá és szürkévé, monotonná váltak az évek és együttlétek, újra és színesre vágyik! Az idő múlásával ez természetes, hisz az élet maga a változás és új élmények, ismeretek, álmok és vágyak jelentkeznek, de ha a házastárs egyik részéről csupán, akkor már jelentkezik a meg nem értés és kezdődnek a viták! 😕 Talán jobb is lenne megvitatni, sőt én azt vallom, hogy nincs olyan baj vagy probléma, amit megbeszélve és kompromisszumot kötve nem lehet megoldani, de amikor csak hallgatás a válasz a kérésre, javaslatra, problémára, akkor már tanácstalanná válhat az ember fia, lánya! Amikor nincsenek terveid, javaslataid, társad minden megnyilvánulásod sértésnek veszi , kifogásokat keres, saját szavaid ellened fordítja, a hogyan továbbról  halvány gőze sincs, nem is érti mi itt a probléma, mely sok év alatt összegyűlt, nos akkor fel van adva a labda!! Ha oly sok év alatt nem változtatott, ezután már nem is fog! A sok ígéret, hogy majd elmegyünk, majd megvesszük, majd megcsináljuk, majd megváltozok, majd jobban odafigyelek, az mind a majdban maradt! Kommunikáció hiány, korkülönbség, múltbéli minták, szülőhöz és családhoz, valamint szülőfaluhoz való megrögzött kötődés? Bármi legyen is, ami okozta és fenntartja a számomra elfogadhatatlan vagy negatív, hiányolt dolgokat és érzéseket, én azt mondom és vallom, hogy igenis van segítség többféle szempontból! El kell mondani ami fáj és bánt, meg kell hallgatni egymást, megbeszélni a lehetőségeket, változtatni amin kell és lehet, segítséget kérni szakembertől, megannyi javaslat és tanács bárhonnan, bárkitől, de ha nem teszünk semmit, akkor az bizony nem fog megjavulni! A változást nekünk saját magunknak kell megtenni, a hallgatás és halogatás is egy választás, de az nem hoz semmire gyógyírt!😐 Kérdem én, akkor most mi legyen? Hagyjam el az otthonom, ami miatt megszenvedtem és beteggé lettem? A mindenkinek meg kell felelni stb.,hej de sokat tudnék róla mesélni! Menjek el a semmi jövedelemből albérletbe, ami még ki se futná, nélkülözzek betegen csak azért, mert a férjem meg nem ért és én nem tudom már tolerálni megrögzött szokásait, a "nyugdíjas életvitelét"? Igen, tudom és mindig is vallottam, hogy a világ legjobb embere, hisz azt is megcsinálja helyettem, amit nem kellene, de amit az idegennek mutatunk és a valóság között ég és a föld a különbség! Na, de ugyan ki hinne bármiben is nekem, hisz én egy jött-ment vagyok, igaz lassan 33 éve itt lakom és mit megtettem a családnak és a falunak! Arra már nem emlékszik senki, csak azt véleményezik egyesek, hogy nekem a jó ember nem kellene vagy ha elmennék, minden lennék, csak tisztességes nem, hisz a tenyerén hordott mindig! Igaz, csak mivel nem vagyunk egyformák és mások az igényeink, talán nem arra van szükségünk, amit kérve-kéretlenül kapunk! Már nem érdekel az emberek véleménye, kritikája, azt és úgy írok le, amit és ahogy akarok! Az én életemről én döntök! Bárki mondhat rám bármit, csak azt kérem az Úrtól, hogy adja neki a szép életem minden küzdelmével együtt és megnézném, hogy boldogul! Elég baj, hogy olyan felszínes, képmutató világban és közösségben élünk, hogy az őszinteség és megbeszélés, kompromisszum kihalt! Az emberek a saját érdekeit és értékeit védik és tisztelet a kivételnek, de egyre kevesebben vannak, akik megbeszélve a gondokat összefognak és együtt megoldják azokat! Nem tudom jelen helyzetemben és aktuális vagy épp több éves problémáimat hogy oldom meg, de Dr. Csernus szavaival élve én is egy önző ember vagyok, mert magamat sajnálom, hogy egyedül hogyan élek és boldogulok, ha megtenném azt a lépést, amit régen meg kellett volna tenni, hisz már akkor tudatosult bennem, hogy a sok ígéret az is marad és két külön világban élünk más értékrenddel, tervvel és nézettel, ami sok esetben nem egyeztethető össze a valósággal és csak újabb konfliktusokat szül! Az ember felnő és más szemmel néz a világra, másként reagál a dolgokra és olyankor döbben rá, hogy sok mindenben változtatna! Talán van amihez nincs késő, mindenesetre az élet tanulsággal bír és magunk vállaljuk döntésünk vagy helyben állásunk következményeit! Jelenlegi hangulatom és írásom jelképezi életem e nehéz szakaszát és talán tanulsággal bír annak, ki szentel időt az elolvasásra, miszerint lehetnek nagyobb bajban mások vagy épp reményt nyújthat valakinek lelkiállapotom és érzéseim, gondjaim megosztása, hisz mindenre van megoldás, csak meg kell találni és végig kell csinálni, mert ha nem teszel semmit, akkor bizony minden a régi marad az álmodozással együtt!  
Tovább

Őszi színkavalkád
Itt van az Ősz, itt van újra.......! 🙂 A forró nyári napsütést felváltja az arcsimogató langymeleng fény és levélzizzentő szél!
Tovább

Születésnap
Megszületünk majd meghalunk és a köztes időben évről évre eljön a születésnapunk! 🙂
Tovább

Visszatekintés
Igen, rossz passzban vagyok, s talán nem is tudom ennek pontos okát, legalábbis nincs hirtelen sokk vagy nem várt esemény, mi okozhatja ezt! 😞 Talán ez a fránya depresszió, mely fajtája megvetette lábát az életemben, s abbéli tulajdonsággal bír, hogy egyszer fent-egyszer lent van az ember hangulata miatta!
Tovább

Megéri jónak lenni!
Csodás a reggel! 🙂 Mindennek ellenére csak az lehet, hisz új nap kezdődik és újabb lehetőségek! Van okunk a boldogságra, reményünk a csodára várva, hisz pozitív életszemlélettel új alapját rakhatjuk le az előttünk álló napnak!
Tovább

Ötvenen innen és túl!🙃
Nos, ezt is megérhettem, túl vagyok az ötvenedik x-en! 🙂 Innen visszanézve, túl gyorsan eltelt az idő, sok emlékképet idéz elő! Az ember idővel okosabb, érettebb és megfontoltabb, gondoskodóbb, anyáskodó és a gyerekkort visszasíró!
Tovább

Mi lesz veled Magyarország?
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ország, ahol az emberek szerették, segítették és becsülték egymást! Sok-sok évvel ezelőtt megesett, hogy boldogok és elégedettek lehettek az életükkel, munkájukkal, de ez már a múlt homályába veszett! ☹
Tovább

Léna keresztelőjének emlékére
Csodálatos dolog, amikor Isten színe előtt adunk nevet gyermekünknek, ezzel is bizonyítva a benne való hitünket! A mi unokánk május szép havában állt az Úr elé, hogy megkereszteltessék! 😇
Tovább

Gyulai Virágok Fesztiválja
A májusi szép időben virágba borult a város, hiszen most hétvégén rendezik meg ezt a színes fesztivált, mely híressé tette  Gyulát! 🙂Ez a jeles alkalom nem csak a hírnevet öregbíti, hanem sokszínű programokkal teszi még varázslatosabbá a látványt és hangulatot!
Tovább

Mennyei csoda
A szó szoros értelmében mennyei csoda az unoka egy magamfajta nagymami életében! 😍 Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasztos és örömteli érzés, amit kivált belőlem az Ő kicsiny léte! 😊
Tovább

Húsvét
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe és a valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is! Ahány ember, annyiféleképp ünnepel, hisz a húsvét mindenkinek mást és mást jelent. Ilyenkor talán a nem hívő ember is " megtér " lelkileg kissé, s áhítattal veszi szájára az Úr nevét! Ünnep alkalmával betér Isten házába, s régi emlékei közt kutatva az Úr imádságát is elmormolja!
Tovább

Környezetszennyezés
A szemét és egyéb hulladék gyűjtése, szállítása és megsemmisítése mindenkori téma nemcsak saját környezetünkben, de hazánkban, Európában és az egész Föld területén!
Tovább

Víz
A víz földi életünk alapja, nélküle nincs élet, s meghal, kipusztul minden! Borban az igazság, borban a vigasz, s előttem egy pohárka bor mellett egy pohár víz foglal helyet. A H2O kémiai képlet szagtalan, íztelen, színtelen folyadék.
Tovább

Hit és bizalom!
Hiszem, ha látom, látom, ha hiszem! 😉 Általában nem vagyunk tudatában, de igaz a mondás és bölcsesség, ha valamit hiszel, azt előbb vagy utóbb meglátod! Aki tudatosan éli életét, s figyel a gondolkodására, annak nem ismeretlen ez a hit vallás! 🙂
Tovább

Gondolatépítő tréning
Megtalálni a rosszban a jót, a csúfban a szépet és a nehézben a könnyűt, nos nem egyszerű hadművelet ez! 🤔 Az ember hajlamos elfeledkezni az életben történő nagy rohanása közben, hogy bizony időnk véges és oly sok minden szép, átélésre váró találkozás, illetve tapasztalat vár ránk vagy épp suhan el mellettünk! 😕
Tovább

Bohócdoktorok
A PIROS ORR Bohócdoktorok Alapítvány hűséges adakozója vagyok évek óta, mely büszkeséggel tölt el és nem dicsekvésképp! Természetesen mindenkinek saját joga, hogy támogat e valamilyen alapítványt, szervezetet vagy közösséget s azt milyen formában és összegben teszi! 
Tovább

Télutó
Tél szele hóval, faggyal jött, s lassan távozni készül egyetlen hideg hőmérsékletű évszakunk! Sajnos a négy évszakból szinte már csak kettőben van részünk, pedig a számomra két legkedvesebb lenne a legszebb! Mindegyiknek megvan a maga sajátossága és varázsa, az élethez való jelentése, ékessége és tisztasága, szép és kevésbé való tulajdonsága!🙂
Tovább

Súlyos helyzet!
Minden dolognak megvan a jó és rossz oldala, így a betegségnek is, ami itthonlétre kényszerít! A minap írtam az életmódváltásról, melyet ki kell alakítanom, bizonyos dolgokat napjaimba be kell illesztenem, ám ez momentán nehézkesen indul nekem! 😐
Tovább

Robinson Crusoe
Csendes magányomban a tv távirányítóján zongorázva ismerős filmre lettem figyelmes! Megörültem, mert egy gyerekkori könyv megfilmesített változatát ismerhettem fel benne! Daniel Defoe angol író 1719-ben megjelent regénye még felfedezhető valamelyik régi könyves ládikámban! 🙂
Tovább

Kávé
Kávé illatfelhő invitál a képzelet világába, melyben boldogság vár mindhalálig! 😌 Bár a napsütésnek híján vagyunk, ám ébredésünk, napkezdésünk pozitív hangulatához nagyban hozzá járul a kávézás felemelő pillanata! 😉
Tovább

Életmódváltás
Átgondolva lehetséges az életmód megváltoztatása? Természetesen, bár mindezért tenni is kell, nemcsak kitaláljuk, hogyan és miként! Kemény munka, kitartás és ami kell hozzá, az egészséges életmód, meg ami belevaló!🤔
Tovább

Meditáció
Kényszerpihenőm új gondolatokat, terveket vizualizál elém a pozitív változásokat megteremtő életmódváltások terén! 🙂 Mai napom szigorúan pihenéssel töltöttem, már megunva a fekvést arra az elhatározásra jutottam, hogy míg erős fájdalmakkal terhelt gerincem és gyulladt ízületeim kímélem, addig a lelkem gyógyíthatom, s erre épp megfelelő e csendes éjszakai nyugalom!😉
Tovább

Lélekerősítés!
Szükség van rá, hogy mindennapi életünk negatív dolgait, próbatételeit jobban, könnyebben eltudjuk viselni! 🙂 Mindenkinek lehetnek rosszabb napjai, de ha van valami, amiből erőt és hitet meríthet, az felér a lélek gyógyulásával!
Tovább

Sütőbe vágtam a depresszióm! 😉
Érdekes dolog, érzés vagy inkább betegség ez a depresszió, főleg, ha többféle úgymond alfaja tevődik össze és mikre készteti az ebben szenvedőt! Mint írtam, épp e műfajban leledzek, nem éppen örvendetes, de nem szándékozom sokáig ilyen méltatlan helyzetben ücsörögni! 🙃
Tovább

Pro és kontra!
Élet és halál, egészség-betegség, vidámság-szomorúság, szegénység-gazdagság, földi lét-mennyország! Minden érzésnek, helyzetnek vannak különféle, úgymond ellentétes oldalai, szép és jó stb, ahogy gondoljuk épp vagy értelmezzük!
Tovább

Álmodj királylány!
Boldogság gyere haza, késő van gyere haza, honnan jössz nem érdekel, gyere haza csak ennyi kell! Cserháti Zsuzsa feledhetetlen dala az életen elkísér!
Tovább

Segítségnyújtás!
Emberségből jelestre vizsgáztam ma este! 😀 Minderre úgymond tanúm is van, bár szükségtelen bárkinek is bizonygatnom! 😉 Nagyszerű érzés volt segíteni a bajban lévőnek, bár mondhatnánk semmiség, de számunkra mégsem! 
Tovább

Búcsúzás a földi léttől!
Egyszer mindenkinek eljön az ideje, s búcsút kell mondania a földi életnek! 😕 Nem tudom eldönteni, hogy szerencsések vagyunk, hogy nem tudjuk ennek a pontos idejét vagy jobban járnánk, ha tudomással bírnánk felőle? Talán, ha magasabb dimenzióban élnénk úgy, ahogyan kellene és tudnánk kezelni a lét miértjét és hogyanját, ha megértenénk az élet folytonosságát, akkor lehetséges, hogy jobban járnánk, ha birtokolnánk a Földről való távozásunk idejét és okát, ám mivel nem vagyunk tudásunk oly magas birtokában, talán jobb, ha nem tudjuk, mikor kell indulnunk utolsó utunkon! 
Tovább

Tél
Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom! Téli álmát alussza a természet, vadak, s madarak eleséget keresnek. Csodálatos nagy pelyhekben hull a hó, annyira szép, álmot hozó, álmodozni jó! 😃 Felrémlenek gyerekkori emlékek, midőn szánkóztunk és hógolyóztunk, s a hidegben mégsem fáztunk!
Tovább

Barátság!
Létezik és nem csak a mesében, akár férfi és nő között is, bármilyen hihetetlen! 🙂
Tovább

Élet-halál, lélek-zene!
Érzelmek kuszasága az ég felett, s alant!
Tovább

Emlékezés!
Ma 10 éve, hogy szeretett édesapánk eltávozott a mennybe! 😓
Tovább

Áthangolás!
Negatív érzések, élmények pozitívra változtatása! 😊
Tovább

Búcsúzás!
Állandó búcsúzás az életünk! 
Tovább

Mr. Bean 😁
Ezen a januári napon évekre visszamenőleg nézve több híres ember született vagy hunyt el!
Tovább

Balatoni nyár!
A hideg, zimankós télben jó gondolatban nyárban járni, napsütésről elmélázni!!😉
Tovább

Most és mindörökké gyermeki lélek!
Légy boldog és szabad, önfeledten vidám Itt és Most! 😊
Tovább

Mély zuhanásban!😔
Egyszer fenn, egyszer lent! 😒
Tovább

Változékony idő!
Délben napsütés, este hóesés!
Tovább

Lénámnak!
Virágot a virágnak! 😍
Tovább

Mindennapi imádságom!
Az Úr imádsága napjaim része!
Tovább

Már hiányzott Gyula városa!
Amint beértem ma a szívek városába, átjárta lelkemet a boldogság, s az érzés, nekem itt a helyem! 😄
Tovább

Cica családfa!
Egy cica, két cica, száz cica haj, megfogta az ici-pici egeret!🙀 
Tovább

Az új év első bosszúsága, tanulsága!
Végre túl vagyunk mindenen, testileg, lelkileg, anyagilag! 😅
Tovább

Elkezdődött!
Átléptünk a régiből az újba ki- ki más társaságba, hangulatba!
Tovább

Lehangoló valóság!
Annyira pozitív voltam az ünnepi napokban, vagy csak mutattam?
Tovább

Végelszámolás
Leteszem, elengedem, hadd menjen csak tovább a múlt az útján! 😊 
Tovább

BUÉK 2019
Szeretettel mindenkinek!
Tovább

Lélekgyönyör
A zene elandalít, s romantikus gondolatokat ébreszt fel bennem! ☺ 
Tovább

Gyermekszületés
Délelőtti tevékenység közben " hallgattam és néha oda pillantva néztem " a tv-t, hogy ne érezzem magam egyedül! 
Tovább

Felismerés
Az utóbbi időben  mondhatnám kissé túlhajszoltam magam, mindenféle téren! 🤨 
Tovább

Cirmi
Cirmos cica haj, hová lett a vaj? Ott látom a bajuszodon, most lesz neked jaj! 😉
Tovább

Napsugár
A lelkiállapotot nagy mértékben növelő csodálatos napsütés kicsalogatott! 😀 Csillog az áhított fény a zöld tujaleveleken, mily meseszép e kép nekem! A tél és év végi hajtás amúgy is megterheli szervezetem, ám egy ilyen napsugaras feltöltés használ nekem! 😉 Ha jobban belegondolok, testi fájdalmaim nem változnak, ám e csodaszép pillanat feltölti lelki világomat és ezáltal csökkennek negatív érzéseim ezeket illetően! Olyan felvillanyozó érzés ez, mint amikor a nap tavasszal sütni kezd, amikor érzik a föld illata és a szellő fuvallata megérinti arcomat! Rég láthattam e fényes napkorongot, mely simogatja a földet, s lelkemet! Beszívom a levegőt magamban, s boldogan fordulok vissza házamba, hogy tegyem tovább a dolgomat, mit e szép érzéssel és látvánnyal pozitív hangulatban teszek! Kedves olvasó, kövesd te is példámat, s legyen szép napod! 😘
Tovább

Szerelem
Nekem mama volt, Lénának mami vagyok! 😍 
Tovább

Füstbe ment terv
Egész úton hazafelé......
Tovább

Lelki harmónia
Boldogság, hit és remény!
Tovább

Előrelátás
Sajtos-sós rúd!
Tovább

Színház az egész világ
Szeretet kis unokám, Léna és szülei, valamint unokatestvérei ma egy szép mese előadáson vettek részt a Békés megyei Jókai színházban, ahova kedves barátjuk, Nagy Róbert színművész invitálta meg őket! 🙂
Tovább

Duma, duma, dumaszínház
Vicc az élet este! 🤣 
Tovább

Borban az igazság, borban a vigasz

A BOROZÓ

Tovább

Vissza a kezdetekhez, avagy diétára fel!
Bizonyára nem vagyok egyedül, akinek " bármilyen " okból sikerült megszabadulnia a múltban pár kilótól! 😉
Tovább

Nem tudhatom, hogy……
Nem tudhatom! Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent?! Nekem szülőhazám, e lángoktól ölelt kis ország messze ringó gyerekkorom világa!
Tovább

Messze valahol…….
Sok régi emlék, sok régi hang, mely hozzájárul az ünnep szépségéhez! 😊 
Tovább

Elhunyt szeretteinkre emlékezzünk!
Karácsony szüleink nélkül! 😢
Tovább

Karácsony 2018
Jézus Krisztus születésének megünneplése és a szeretet összehozza a családokat, embereket! :) Mint ahogyan évek óta és mint a szerencsésebb, legtöbb emberhez, hozzánk is hazajöttek gyermekeink e jeles ünnepen!
Tovább