A Gyógyító

Hiszem, hogy létezik, hogy léteznek Ők a gyógyítók, kik a csodát láttatják meg velünk! 🙂 Akik talán maguk sem tudják, hogy milyen erővel rendelkeznek, míg meg nem tapasztalják a remény létrejöttét, a csodát magukon vagy másokon! Szükségem van rá, ezért betegségeim javulása érdekében bevetettem a lelki gyógyulás segedelmét és a neten pozitív gondolkodású filmet kerestem! Az első címe azonnal megszólított, s rákattintottam! A történet egy fiatalember, a gyógyító életét mutatja be, hogy miként válik azzá és hogyan segít másokon! Hősünk elektronikai mérnök végzettséggel rendelkezik és egy a Gyógyító néven céget működtet, nem sok sikerrel. Kevés bevételét lovira költi, sok embernek pénzzel tartozik és nagy mértékben kihasználja hölgy ügyfeleit,kiket a javítások alkalmával elcsábít! 😆 Mígnem felbukkan egy általa nem ismert nagybácsi, ki vállalja adósságai kifizetését azzal a feltétellel, hogy elköltözök pontosan egy év idejére, ahol a véletlenek és összefogás eredményeként gyógyítónak ismerik meg a város lakosai. Az emberek hozzá fordulnak betegségeikkel, ám Ő tagadja gyógyítói mivoltát, beilleszkedése is nehézkes. A 30-dik születésnapján nagybátyja előkerül, kitől megtudja a családi történetet, s a lehetőségét annak, hogy folytassa és megörökölje e tevékenységet, melyet nem akar! A sors útjába sodor egy 14 éves rák betegséggel küzdő kislányt, Abigélt, ki a szüleivel felkeresik a gyógyítót utolsó szalmaszálként, ám először elutasítva, később az erőt visszakérve Istentől a hétvégét együtt töltik ők.

A film mondandója hamar megmutatkozik, hisz a történet és maguk a szereplők nagy tudatossággal bírnak! A film utáni kommentek vegyesek, ám számomra pozitív szemléletet adott, miként mutatta be, hogyan nyeri el hitét a fiatalember magában és az Úrban!🙂 Gyógyítói ereje megmutatkozik sok példa által, a süket öregúr újra hall, a dadogós folyékonyan beszél, a cukros lánynak jók az eredményei, az állatok isteni tehetségét megérzik és a rákos kislány meggyógyul!

A filmbeli történet megerősít abban, hogy csodák igenis léteznek, s olyan emberek, kik emberfeletti képességeikkel sok társukon segítenek tudatosan avagy anélkül, de bizonyítottan!😌 Mindenesetre, ha nem is értjük a csoda vagy gyógyulás, esély, lehetőség mikéntjét, azért mi is tehetünk, hogy előidézzük vagy megerősítsük magunkban és másokban hitünk által és vezérelve! A pozitív életszemlélet, öröm, vidámság, nevetés, mosoly, elégedettség, szeretet, önzetlen segítségnyújtás és remény illetve álom megvalósul, ha van hozzá HIT! Minden boldogság  mozgatórugója és meghatározója a hit, magunkban és a Mindenhatóban, Univerzumban egyaránt!

Boldogságra, hitre fel! ☺

Vissza az előző oldalra