Akik az úton előttünk járnak!

Telnek, múlnak, sőt rohannak az évek, s mi előbb-utóbb elveszítjük őket!

Amennyiben igazságos a sors hozzánk és volt szerencsénk ismerni őket, akkor először a dédszüleinket, majd nagyszüleinket, s kedves szüleinket! 😢Jómagam nem részesülhettem abban a kegyben, hogy dédszüleim ismerhessem, sőt nagyszüleim is gyermekkoromban elveszítettem! Róluk sem maradt oly sok emlékem, bár ezt nem tudom mire véljem! 🤔 Meghatározó volt életemben, hogy édesanyám szüleihez jobban kötődtem. Annál is inkább, mert bátyám elsőszülöttként édesapám szüleinek volt “kedvence”, legalábbis mindig így éreztem, s ez mindmáig megmaradt bennem! Nem panaszkodásként, inkább csak megállapítottam, hisz anyukám szüleit nagyon szerettem, így apai nagyszüleim szeretetét bátyámra hagytam!

Miután “szülőfalumból” elkerültem, új családtagokat megismertem férjemnek köszönhetően. Bár apósomra gyerekkoromból emlékszem, de sajnos a családba való kerülésem már nem élhette meg, így anyósomnak, kit anno anyukának szólítottam és testvéreinek örvendhettem. Férjem nagynénjei, nagybátyjai és keresztszülei, illetve unokatestvérei, testvérei alkották a családi közösséget, kikkel ápoltuk a kapcsolatot. Évek múlva csökkenni kezdett a rokonság létszáma, hisz sajnos jöttek a temetések sorban. 😪 Hirtelen vagy betegségben elhunyt nagybácsik, nagynénik és fiatalon eltávozott unokatestvérek, rokonok koporsója mellett kellett állnunk, s őket utolsó útjukra elkísérnünk! Az elmúlt évek legfájdalmasabb gyásza szüleim halála! 😢

Amikor megpihentek Ők, kiknek életemet köszönhettem, árván maradtam és magányosan! 😓 Tudom, sokan osztoznak velem ebben az élethelyzetben, mit természetesnek tartunk, bár könnyebb lett volna elviselni sok évvel későbben! Ám voltak olyan rokonok, családtagok, kiknek a sors hosszú életet adott, nem kímélve gyászban és megpróbáltatásban! Friss a gyász férjem családjában, hisz nagynénjét tegnap kísértük utolsó útjára! Ő volt Juliska néni, aki 90 évesen hagyta itt e földi világot!😓 Kedves, aranyos, szeretni való csepp asszony, akire az élet nagy fájdalmakat és küzdelmeket rakott! Éltes korát meghatározta a munka és család, boldogság-fájdalom, öröm-bánat, születés és halál! Három fia közül kettőt eltemetett férje mellé, kiket megelőztek halálukkal rokonok és szülők! Ha belegondolok az ittlétem 33 éve alatt, Juliska néninek mennyi búcsúzása volt szeretteitől és Ő törékeny alkata ellenére hősként küzdött fájdalmaival, mik a lelkét ostromolták, mire utánuk indult! Erős asszony volt, kiről vannak szép emlékeim!☺ Tiszteletre méltó, őszinte, szorgos-dolgos és igazságos emberként élte mindig életét, kinek napjait unokái bearanyozták! Nehéz, kemény élet, de a sors mégse törte meg, hisz Ő még a “régi” nemzedék, kire fel lehetett nézni, kiről példát lehetett venni élte alatt és imába lehet foglalni nevét halála után! Isten nyugosztalja békességben, s legyen boldogsága a mennyben!😓

A halál szele megcsapta családunk, hisz sógornőm édesapját is magához szólította az Úr Juliska néni után, másnap! Laci bácsi vidám ember volt, ki gitárján sokat játszott! Bár vele nem találkoztam sokszor,de ahányszor megadatott a lehetőség, mindig vidáman szólt hozzám, s olykor tenyeremből jósolt! Szerette családját, s főleg unokáinak élt! Ő is korán elvesztette kedves  feleségét, ki oly finom töltött káposztával kínált anno, hogy sose felejtem el! ☹ Ezután gyermekeinek szentelte figyelmét! Betegsége alatt lánya és fia, unokái és az öcsém támogatta, szeretetéről biztosította, s a kórházból várták haza, de sajnos az élet 72 évet adott neki, s a Mindenható magához szólította Őt! 😥 A temetéséről a napokban gondoskodnak, majd utolsó útjára kísérjük a megadott időpontban! Nyugodjon békében kedves Laci bácsi, s családja nyerjen vigaszt! 😒

A 2020-as évre sok szépet és jót jósoltak, ám az érintett családoknak ez kevés vigasz! Talán az lehet vigaszul mindenkinek, hogy elődeink és szeretteink előre mentek és várnak minket! Nem tudni, hogy ki mit érez és számára mit jelent, de talán megnyugvás, hogy azok akik az úton előttünk járnak már boldogan néznek e világra! Bízzunk benne, hogy Ők már jó helyen vannak, megtalálták szeretett elődeik és várják utódaik abban a reményben, hogy e földi létben való tapasztalásuk boldogsággal bír! Addig is szívünkben őrizzük mindannyiuk emlékeit!😍

Vissza az előző oldalra