Mi lesz veled Magyarország?

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ország, ahol az emberek szerették, segítették és becsülték egymást! Sok-sok évvel ezelőtt megesett, hogy boldogok és elégedettek lehettek az életükkel, munkájukkal, de ez már a múlt homályába veszett! ☹

Más ember nevében nem ” beszélhetek” ,hisz nem egyformán éljük életünket, mindenki másképp látja, érzi, hogy a saját életével hogyan elégedett! Szerencsésnek éreztem magam mikor már felnőttem, hisz volt gyermekkori képem, élményem. Persze nem dúskáltunk holmi földi javakban, de a megélhetésünk biztosítva volt akkoriban. Hálás voltam a sorsnak, hogy béke honolt országunkban, s nekünk nem kellett a fegyverektől, tankoktól, katonáktól rettegnünk és nyugodtan élhettük életünk. Gyerekként a politikáról csak annyit tudtam, amit az iskolában tanítottak és a mindennapi életünket érintette a szüleim szerint. Nem mintha most sokkal több információm lenne minderről, de ez már nem az információk hiányának, inkább érdektelenségemnek, közömbösségemnek, illetve csalódottságomnak köszönhető! 😦Anno a kisdobosok 6 pontja,az úttörők 12 pontja, szakkörök, a május 1-jei felvonulás néha teher volt gyerekként, ám ahogy az ember felnő és összehasonlítja mostani életével az akkori évek elvárásait, törekvéseit, tanításait, nos politikai megnyilvánulás nélkül állíthatom, hogy sokkal jobb volt minden!!!

Engem nem érdekel ki mit gondol erről, a saját érzéseimért én vagyok felelős! Mindig is azt hangoztattam, hogy nekem mindegy melyik párt van kormányon, ki a miniszterelnök, csak a kis embernek is jó legyen! Ezalatt nem a mindenkori hatalmon lévő vezetőket értem, akik a választási ígéreteiket betartani vélik miközben törvényeket módosítanak, határozatokat hoznak a nép érdekében és közben saját vagyonukat és kapcsolataikat építik! A kis ember az, aki kivan téve a vezetés kénye kedvének, aki megszenvedi a hozott döntéseket, aki kénytelen együtt és úgy élni mindennel,ahogy a feje fölött a kormány dönti el! Igen, mi kis emberek választjuk meghatározott időnként képviselőinket, akik ígéretének, segítségnyújtásának bedőlünk, akinek hiszünk, hogy értünk kiáll mindenek felett, aki javítani akarja megélhetésünket! Aztán beindul a gépezet, hogy ami eddig volt, tovább már úgy nem mehet, hibáztatják elődeiket, hogy rossz döntéseikkel megtévesztették a bennük bízókat, tönkretették országunkat! Éveket töltenek el az új törvények, módosítások bevezetésével, egymást kihasználva, eltaposva törnek a csúcsra, kialakítják a számukra hasznos kapcsolatokat, cégeket alapítanak és eközben elfelejtik, amire vállalkoztak!! Mindarra, amit a népnek, a dolgozó embernek, a gyermekeknek, a nyugdíjasoknak, a gazdálkodóknak, a kis vállalkozóknak, a Magyar embernek és hazának ígértek!!! S eközben ők csak gazdagodnak, vérszemet kapnak, mert a kis emberek még bíznak, nem bánják, ha vezetőik sokkal több juttatásból külföldre, nyaralni, továbbképzésre járnak, mert biztos jót tesz a hazának, felelős döntéseket hoznak, küzdenek és értünk, általunk vannak! A magyarországi emberért dolgoznak, vagy a parlamentben alszanak, be se mennek vagy épp kivonulnak! Ekkora különbség még soha nem volt szegény és gazdag között és nemcsak az anyagiak szemszögéből, elveszett a középosztály és erről a mindenkori felelős vezetés tehet!! Tudom én, hogy mióta a világ világ, mindig is volt ember és ember között különbség, mindig volt szegény és gazdag bármelyik korban bárhogy is hívták őt. Azzal is tisztában vagyok, hogy fejlődik a világ, s nekünk is tartanunk kell a korral az európai országokkal, a világgal az élet minden területén, de miért úgy, hogy ami jól működött bezárták, megszüntették, felszámolták, eladták a magyar ember feje felől, akit földönfutóvá téve magára hagyott a törvényhozó???? Miért kellett a jó minőségű, általunk termelt és nevelt javakat lecserélni a külföldről behozott silány, selejt és mérgező dolgokkal, mik az egészségre és életre ártalmasak, veszélyesek és csak a vezetők bankszámlájára vannak jó hatással, főleg ha azok külföldön vannak nyitva, mint oly sok hazafinknak?? Miért, mi jogon döntheti el egy ember a másik sorsát, miszerint hogyan, miből, mennyiből és hol éljen??? Kik Ők, akik a haza és világ urának érzik magukat?? Honnan veszik a bátorságot, hogy életeket tegyenek tönkre csak azért, hogy pár év alatt ők milliomosok legyenek?? Miért kell nekik mindig több és több, jobbnál jobb mindenből, miközben akikből élnek azok az élet mezsgyéjéről eltűnnek??! A választásokon nem arra esküdnek fel, hogy tönkre tegyék az egészségügyet, oktatást, közbiztonságot, vállalkozásokat, gyárakat, bezárják vagy megszüntessék azt, amire a kis embernek szüksége van!!! Nem azért vannak ott, hogy hitelekbe kényszerítsék, majd  hajléktalanná téve öngyilkosságba hajszolják azt az embert, aki megszavazta és bizalmat adva hitt benne, hogy jobbá teszi az életét és megvédi minden törvénytelenségtől, erőszaktól, éhezéstől!! Minek az országunk vezetőinek, politikusainak milliókat, milliárdokat felhalmozni, hiszen ők sem vihetnek magukkal pénzt vagy házat, kocsit a túlvilágra??? Miért nem lehet meghúzni egy határt és minden ember normális megélhetését biztosítani ebből a jogtalanul, saját javukra meghozott döntéssel összeharácsolt pénzből??

Nagyon rossz irányba halad sok éve a politikai élet, ami sok nehézséget, fájdalmat, nélkülözést hoz a népnek! 😢 Nem hiszem, hogy nem látják azt a rengeteg problémát, mit a rosszul vezetéssel ért el az ország azok, akik tehetnének valamit, hogy helyrehozzák!! Csakhogy ezen a ponton már nem lehet összefogással, igazsággal, békével tenni, mert vagy részesedéssel vagy fenyegetéssel, manipulációval, hazugságokkal bekebelezték azt a réteget, aki valamit még tehet! Akikben még pislákol a tenni akarás, azok sem együtt harcolva próbálkoznak, hanem másra mutogatva, mocskolódással elsiklanak a valós tények és lehetőségek fölött! 🤨

Bárhol próbál információt kérni, kapni a világ, az ország, városok és falvak, emberek és politikai élet felől az átlagember, csak hazugsággal, álinformációval találja szembe magát! Már nem tudjuk kinek higgyünk, mi az igazság, a média azt és úgy ad le,ahogy megköveteli a kormány!!  Hol a szólásszabadság? A becsület? Az igazság? Elveszett, mint ahogy el fog veszni Magyarország! Mert ez az út nem Európába vezet, csak a kiváltságosok, hazugok, tolvajok és bűnözők mehetnek oda, hol nem számít az emberélet és ígértek sora! Én nem is akarok beállni ebbe a sorba, hiszek nem országunk vezetésében, hanem a Mindenhatóban, hogy egyszer a színe elé állva megbünteti azokat, akik ezrek, milliók sorsát ellehetetlenítették, miközben saját vagyonuk és befektetésüket védték!! Nem látom értelmét elmenni a szavazásokra sem, hisz régen eldőlt már a fejünk fölött minden Európában és Magyarországon is, már szétosztották a javakat és csak marakodnak a koncokon, mit a világ befolyásos gazdag emberei odavetnek országok vezetőinek, hogy kényük-kedvük szerint tegyenek tönkre országokat, embereket!!!

Sajnálatos, hogy a világ vezetése kihasznál mindent a fejlődés égisze alatt, pedig ők is ugyanolyan emberek, mint én vagy bárki más, őket is egy anya hozta világra, meztelenül és sírva léptek az életbe! Ugyanígy fog távozni és nem visz magával vagyont, sem beosztást, kiváltságot sem világi, sem honi vezető, csak a lelkiismeretét, mellyel majd el kell számolnia az Úr előtt!!!

Kívánom, hogy Mindenki kapja meg azt, amit megérdemel a földi életében való tetteiért!!! Imádkozom Istenhez, hogy a jó, becsületes és szorgalmas embereket jutalmazza meg, biztosítson boldog és egészséges életet nekik, védje meg őket a rosszaktól és ártalmas tetteiktől!

Vissza az előző oldalra