Mindennapi imádságom!

Az Úr imádsága napjaim része!

Bár keresztény vagyok, anno megkereszteltek, de a vallás nem igazán volt része életemnek! Emlékeimben motoszkál egy kép gyermekkoromból egy hittan óráról, ahol az idősebb Juhász Sándor tiszteletes bácsi oktatott minket a vallásra. A bátyám ezen az alkalmon nem volt jelen és én szégyelltem, hogy focimeccs miatt nem jött! Ám a karácsonyra kiosztott verset sajnos én sem tanultam meg, hiszen féltem a nyilvános szerepléstől, főleg a templomban, így lemaradtam és nem konfirmáltam.

Ezután a vallás nem volt része életemnek, akkoriban nem is nézték jó szemmel, ha valaki templomba járó volt. Első gyermekem azonban az utcánk végében lévő imaházban megkereszteltettem és Ő már nem követett engem a hitetlenségben és mindkét testvérével lekonfirmáltak az általános iskolai években.

Persze sokszor gondoltam, mondtam anno, hogy Istenem segíts a bajban, ám ebben kimerült minden tudományom. Életemben akkor vált a HIT erősebbé, mert ugyan a lelkem mélyén hittem én az Úrt de nem vallottam, mi több néha még szégyelltem is, bocsásson meg érte az ÚR, mikoron leszázalékolásom után Sarkadkeresztúron kaptam munkát az egyháznál! Ekkor úgymond megváltozott világnézetem, imádkozni kezdtem és sűrűn átjártam az Úr házába, ahol a tiszteletes pulpitusán állva kértem az Ő megbocsájtását, segítségét, mit nyújtson felém! Egy fiatal házaspár tart e településen szolgálatot, házi segítség gondozást, mellyel sok idős és beteg életét könnyítik meg a kedves és segítőkész dolgozók a mindennapi életük folyamán. Bár eleinte kívül állónak éreztem magam és dolgoztam csendes magányomban, ám a reggeli áhítatok a tiszteletes Úrral, az egyházi énekek, tiszteletes asszony ki a főnököm is volt egyben láthatatlanul is a belopták magukat a szívembe! Az egyházi ünnepek alkalmával a templomban tartott misék után a szeretetszolgálat által én is kivettem a részem, áhítattal hallgattam a bibliát. Oly annyira megszerettem az egyháznál töltött munkát és a vallásban szerzett időt, hogy sírva mentem ki az imateremből egy alkalommal, mert belegondoltam, hogy 1-2 hét múlva már nem lehetek ott, hisz lejár a TÁMOP-os pályázattal támogatott munkaviszonyom! Nagyon szerettem ott lenni és már tudom, hogy nem véletlenül! Ott és akkor kaptam meg azt, amire mindig is szükségem volt, a hitet az Úrban és magamban!

Ma is szeretettel gondolok vissza arra az egy évre és dolgozókra, kedves egyháztagokra, keresztúri lakosokra, kiket megismertem e lehetőség által és mindennapi utam során, ahogy munkába megyek Gyulára, ott visz el az út a templom mellett és én felnézek rá, s magamban gondolom, az Úr háza az én házam, mely sok szép, meghitt és áhítattal teli alkalmak színhelye volt!

Volt egy időszak, amikor felnőttként konfirmálni akartam, de a lelkész Úr egyház tagokkal való viselkedése, munka morálja, a falu emberével való konfliktusa, az emberek képmutatása elkedvetlenített, s jobbnak láttam magányosan a mennyek urához fordulnom. Minden közösségben vannak széthúzások, viták, meg nem értettségek, sértettségek, képmutatások, ítélkezések mások felett, ám én nem akarok ilyen egyház közösséghez tartozni, ahol a vallást háttérbe szorítják a valós vagy vélt sérelmek! Nos, utam S.keresztúrra vezetett, ahol összefogtak az emberek, mondhatnám innentől kezdve vált ” szokásommá ” az imádkozás, általában magamban mondva vagy magányosan fennhangon, templomba ritkán járok, nekem elég társamul az Úr! Már tudom nem kell nekem senkinek megfelelnem, magyarázkodnom mit, miért teszek, nem tartozik senkire hitvallásom, mikor hova megyek, mit csinálok, méltó vagyok e az Úr bocsánatára! Majd Ő ítélkezik felettem, ha magához szólít, emberfiának nem tisztje ez!!

Az Úr imádsága mellett avagy után én saját megfogalmazásban mondom el imám!

Mindenható Istenem, drága jó atyám, Jézus Krisztus az Ő egyszülött fia, Szűz Mária az Ő édesanyja, kedves Őrangyalom, Arkangyalok, és jó tündérek! Drága jó édesapám, szeretett édesanyám, kedves égi családom és segítőim. Tisztelt Univerzum és Felettes énem! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket!  Innen a naphoz fűződő aktuális gondolataim fejezem ki!

Például ma reggel a megszólítások után: hálás vagyok Uram, hogy felébredhettem, hálás vagyok türelmedért felettem! Köszönöm és hálás vagyok családtagjaimért, szeretett kis unokámért, Lénáért! Köszönöm Uram és hálás vagyok a munkámért, melyet kijelöltél számomra és elegendő időt adsz az oda való készülődésre! Köszönöm és hálás vagyok, amiért megoszthatom másokkal gondolataimat és kifejezhetem a benned való hitemet! Hálás vagyok Uram a Te szeretetedért, a Te jóságodért, hitedért bennem és bocsánatodért irányomban! Drága jó Istenem, kedves angyalok! Kérlek benneteket, hogy segítsetek e napomon is engem munkám maximális és pontos elvégzésében, kérlek segítsetek a pozitív gondolatim kifejezésében, segítsetek, hogy testi-lelki egészségem vissza szerezzem, s megtartva boldogan, egészségben, szeretetben és bőségben éljek! Ámen!

Vissza az előző oldalra